Nu har Du tillfälle att anmäla Ditt deltagande till föreningens månadsmöte, cirklar, resor och övriga aktiviteter.
Detta gäller:

- Skriv in Ditt namn och e-postadress, som ansvarig.
- Skriv in ämnet, dvs. vilken aktivitet som anmälan avser.
- Skriv in alla deltagares namn som Du anmäler.
- Anmälan till månadsmöten skall vara insänd senast klockan 12.00 på måndagen före mötet!
- Anmälan till alla övriga aktiviteter ska anmälas och betalas enligt angivna datum i medlemsbladet.

Fält märkta med (*) är obligatoriska (alla utom Telefon)