Aktiva Seniorer i Kungsbacka

Vi firar 25 år!  2020

Vi planerar och förbereder oss inför höstens firande!

Idèkläckarna:

Birgitta Segerdahl, Bonde Nilsson,

Kerstin Einarsson, Roy Hansson,

Marie-Louise Hagman och

Ernst Wolbert

 

Aktiva Seniorer i Kungsbacka tillhör Förbundet Aktiva Seniorer och dess ställning bygger på följande:

  • Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
  • Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det cirka 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar.
  • Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.
  • Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Förbundet Aktiva Seniorer vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framförallt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående och fördjupande värde.

Verksamheten skall präglas av ett kvalitativt högtstående och rikt varierat utbud av aktiviteter, där individen står i centrum och där kulturell verksamhet förenas med gemenskap och trivsel mot bakgrund av det humanistiska bildningsidealet.

Förbundets hemsida når Du på denna adressen: aktivaseniorer.com.