Vi firar 25 år!  2020

Vi planerar och förbereder oss inför höstens firande!

Idèkläckarna:

Birgitta Segerdahl, Bonde Nilsson,

Kerstin Einarsson, Roy Hansson,

Marie-Louise Hagman och

Ernst Wolbert