Bra att veta:

LÄS NOGA IGENOM ALLT!

 

Exp öppen måndagar kl 9.00 – 12.00.

Från 5 aug till och med 16 dec.

  • Besöksadress: Tingbergshallen,    Borgmästargatan 12, 2:a vån ingång D. Kod behövs till dörren för att komma in!
  • Tel och SMS: 0702 - 817577

Alla betalningar ska ske på:

  • Swish-nr: 1230190702.
  • Bankgiro: 5270 – 7890
  • Glöm ej namn och vad du betalar för.
  • Medlemsavgiften 150:- /pers och år.
  • BETALAS SENAST 31/1.
  • Nya medlemmar betalar medlemsavgift snarast efter anmälan.
  • Olycksfallsförsäkring ingår.

Glöm ej att meddela oss ändrad adress, mailadress och tel.nr!

 

Anmäl till exp. eller på hemsidan:

www.kungsbacka.aktivaseniorer.com

 

Resor: Betalas inom 1 vecka efter anmälan. Återbetalas ej vid återbud!

Anmälan skall göras senast på angivet datum!

ANMÄLAN ÄR BINDANDE!

Om du ej betalat din resa i tid,

stryks din plats!

 

Tala om redan vid anmälan, vad du vill äta: kött eller fisk,

Berätta om du är allergisk mot något!

 

Kontantbetalning:

Obs! Jämna pengar i sedlar vid betalning,

t.ex. på lotterier o månadsmöten.

 

Tänk på:

● Våra aktiviteter är främst avsedda för våra    medlemmar i föreningen. ● Vill du ta med en vän till någon aktivitet    går det bra, om det finns plats. ● När Du samåker nära, gäller 20:- till föraren.

 

Postadress:

Aktiva Seniorer i Kungsbacka

c/o Christina Torildsdotter

Munins väg 23

434 31 Kungsbacka