Aktiva Seniorer i Kungsbacka

Vårt årsmöte den 12 mars 2019 var speciellt.

Anledningen var förstås att vår ordförande – Ing-Marie Noréen – avlidit några veckor tidigare.

Björn Löfving – tillika sammankallande i valberedningen – förrättade parentation och talade till Ing-Maries minne. Ett tal som mycket bra beskrev Ing-Marie som person och hur vi alla minns henne. Vi hedrade hennes minne med en tyst minut. Därefter förrättade Björn den sedvanliga parentationen över under det gångna året avlidna medlemmar.

Vid därpå följande årsmötesförhandlingar valdes Bonde Nilsson till mötesordförande. Till ny styrelseordförande valdes Christina Torildsdotter. Som nya styrelsemedlemmar invaldes Roy Hansson och Iris Ödman.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar fick vi lyssna till Åke Eliasson som kåserade och visade bilder över ämnet ”Från zinkbalja till badkar”. Vi fick följa med på en smått historisk nostalgitripp från ett omodernt boende till ett modernt egnahem. Bilderna som visades hade hög igenkänningsfaktor bland de närvarande cirka 100 hundra mötesdeltagarna!

Vintern håller på att dra sig tillbaka och vi väntar på solens värme!
Nyfikna intresserade medlemmar kom till dagens årsmöte, som startade med en tyst minut för att minnas de medlemmar som inte finns med oss längre.
Bonde Nilsson valdes till mötesordförande, tog över mikrofonen och hanterade sin roll galant!
Föredragningslistan gicks igenom och godkändes.
Ing-Marie omvaldes till ordförande för det kommande året och applåderades. Övriga styrelsemedlemmar kvarstår, mycket på grund av trivsel och ett gott arbetsklimat. Styrelsen utökades med Christina Torildsdotter och nu består styrelsen av 9 medlemmar.
Jan Ericsson omvaldes till revisor, Marianne Jonsson till suppleant.
I valberedningen omvaldes Björn Löfving, Margareta Falk och Sture Prambrant.
Årsmötet avslutades och Lars Seligman välkomnades för att berätta om sitt arbete i Sierra Leone. En ivrig föredragshållare som brinner för sitt arbete, att hjälpa svårt sjuka barn och vuxna i staden Kamakwie, och vi fick en inblick i den grymma verkligheten under en timme.
Bombali Health Development (BHD) stödjer verksamheten så att man bland annat kan ge gratis vård till alla barn.
Därefter serverades kaffe med smörgås och kaka.
Lotteridragningen avslutade dagen och flera medlemmar såg nöjda ut på sin färd hemåt!
Vid pennan: Göran med support av Britt.
Tyvärr går det inte att visa bilderna för närvarande! Återkommer om det går!