Tisdagen den 8:e mars 2022 så kunde vi äntligen ha vårt årsmöte. Förra årets möte blev ju inställt p.g.a. restriktionerna för Covid-19 så det var ett efterlängtat möte.
Hela 85 medlemmar fanns på plats i vår möteslokal på Kabelgatan.Christina Torildsdotter inledde med att hålla en parentation över de medlemmar som gått bort sedan förra årsmötet genom att läsa en dikt och utlysa en tyst minut.

Mötet började som sig bör med att utse en ordförande och sekreterare för mötet och till detta valdes Björn Löfving och Britt Solberg.
I en härlig samklang med föreningens ordförande Christina genomfördes sedan själva mötet under både skratt och allvar.

Eftersom det gått två år sedan sist var det först en genomgång av verksamheten, räkenskaperna och revisionsberättelsen för 2020 och sedan även för 2021. Dessa godkändes för båda åren och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
De två avgående styrelsemedlemmarna Britt Madsen och Börje Holmgren avtackades med varsin blombukett och en stor applåd.

Innan val av nya styrelsen beslutades det att den i fortsättningen ska bestå av 7 personer.
Christina Torildsdotter omvaldes som ordförande. Även Birgitta Johansson, Eva Olson, Marie-Louise Hagman, Roy Hansson och Nils-Åke Bergman omvaldes och som ny invaldes Lars-Gunnar Hagman.
Som revisor omvaldes Jan Eriksson med ersättare Marianne Jonsson och som valberedning omvaldes Gunnar Elvind, Elisabeth Linnér och Bo Åström.

Efter mötet och en snabb ommöblering från biosittning till cafébord bjöds vi kaffe, smörgås och kaka till ackompanjemang av Benny Jannerbrink som spelade och sjöng country & western.
Innan mötet avslutades genomfördes utlottningen av dagens vinster.

Text: L-G Hagman