Vårt årsmöte den 12 mars 2019 var speciellt.

Anledningen var förstås att vår ordförande – Ing-Marie Noréen – avlidit några veckor tidigare.

Björn Löfving – tillika sammankallande i valberedningen – förrättade parentation och talade till Ing-Maries minne. Ett tal som mycket bra beskrev Ing-Marie som person och hur vi alla minns henne. Vi hedrade hennes minne med en tyst minut. Därefter förrättade Björn den sedvanliga parentationen över under det gångna året avlidna medlemmar.

Vid därpå följande årsmötesförhandlingar valdes Bonde Nilsson till mötesordförande. Till ny styrelseordförande valdes Christina Torildsdotter. Som nya styrelsemedlemmar invaldes Roy Hansson och Iris Ödman.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar fick vi lyssna till Åke Eliasson som kåserade och visade bilder över ämnet ”Från zinkbalja till badkar”. Vi fick följa med på en smått historisk nostalgitripp från ett omodernt boende till ett modernt egnahem. Bilderna som visades hade hög igenkänningsfaktor bland de närvarande cirka 100 hundra mötesdeltagarna!