Vill du bli en av oss?

De flesta föreningar har olika typer av behov.

För vår del handlar det om att:

  • Ha en öppen attityd i verksamheten, så att icke-medlemmar får en bild av vårt utbud.
  • Fånga upp olika intressen, som kan bidra till en levande förening.
  • Skapa förutsättningar för ett trevligt umgänge i glada vänners lag.

Detta är basen för en fortsatt positiv utveckling. För att detta ska bli möjligt, så är en tillströmning av medlemmar av stor vikt!

Här har Du tillfälle att anmäla Dig som medlem till föreningen, genom att fylla i formuläret nedan!

I rutan födelsedatum ska Du fylla i ååmmdd, som betyder följande:

  • åå är det två sista siffrorna i Ditt födelseår,
  • mm är månaden Du är född i och
  • dd datumet då Du såg dagens ljus!

Vad kostar det?

Årsavgiften är 200 kronor och Du betalar in avgiften till BG 5270-7890 eller på expeditionen.
(För 2021 är den rabatterad till 100 kr).
Olycksfallsförsäkring ingår.

Det är bra om Du fyller i Din e-post och födelsedata, det underlättar för oss.
Vi kommer att sända information till Dig via post!

Ingen information i Ditt meddelande kommer att vidaresändas till någon eller publiceras på internet.