Aktiva Seniorer i Kungsbacka

Tisdagsvandringar

Vi samlas vid Tingbergsvallen kl. 10:00 för samåkning

Ta med fika, sittunderlag, lämplig klädsel och bra fotbeklädnad.

Ev. frågor besvaras av Bertil Sprimont, telefon 0300-62116.

 

7 april   Lillesjön i Stättared, Frillesås   3,5km, medelsvår

21 april Skårsjön, Anneberg                  4 km, medelsvår

5 maj    Våtmarkerna vid Hjälm            4 km, lätt Ta med kikare

19 maj  Näsbokrok, Åsa                        1,5 km, lätt eller 3km, medelsvår

2 juni    Botaniska Trädgården                  3 km, medelsvår