Månadsmöte 11 september

Vid Aktiva Seniorers septembermöte hade ett sjuttiotal medlemmar slutit upp. Ordförande Ing-Marie Noréen hälsade alla medlemmar, och speciellt nytillkomna sådana, varmt välkomna. Och naturligtvis sist men inte minst dagens föredragshållare Kathinka Lindhe Halmstad hälsades välkommen med en varm applåd. 

Ämnet för hennes kåseri var "Erotik, graffiti och sprutande eld". Vi fick följa med till Italien och platserna Herculaneum, Pompeji och Vesuvius. Med glöd och intresse berättade hon om den dag Vesuvius fick det häftiga utbrott som ledde till att stadens alla människor avled på grund av de giftiga rökgaserna som strömmade ur vulkanen. Vi fick se bilder från gjorda utgrävningar bl.a gipsavgjutningar av plågade människor. Andra bilder som visades beskrev rubriken väl det fanns både erotik och graffiti redan på den tiden. Bilderna visades till väl utvald musik.

Det var ett mycket uppskattat program och Kathinka avtackades med blomstercheck och långa kraftiga applåder.

Vid det efterföljande kaffet saknades inte samtalsämnen. Sedan informerades om kommande program, enstaka platser finns kvar till julmarknaden och julavslutningen. Lotteriet med stort antal vinster fick tillsammans med ett varmt tack till "mötesgruppen" för välordnat och trevligt möte avsluta dagen.

Vid pennan Birgitta Olofsson