Vid vårt första månadsmöte kunde ordförande Christina hälsa åttiotalet medlemmar välkomna. Vi gästades av Helena Klavefors som framförde kända melodier med en personlig tolkning. Melodier - bland annat - från såväl Cornelis Vreesvijks som Bob Dylans repertoar. Det var högst njutbart att få lyssna till Helenas melodiska stämma. Då ju de flesta av oss återsågs efter sommaruppehållet så steg sorlet under kaffepausen. Men vi fick också information av Jan André från vårt bibliotek, som på ett lättsamt sätt berättade om höstens föreläsare. Informerade gjorde även föreningens funktionärer om kommande aktiviteter. Mötet avslutades som alltid med det populära lotteriet.

Text & bild  Birgitta Olofsson