Så var det dags för septembers månadsmöte. Vi var hundratalet aktiva seniorer som mötte upp. Ännu en gång gästades vi av Ingvar Alnström och denna gång fick vi lyssna till hans berättelse om fyra mer eller mindre kända män från Kungsbacka. Om Ebbe Skammelson och kungarna Frode och Frille fanns många uppgifter som inte är historiskt belagda och ibland rena skrönor. Lars Gathenhielm – Lasse i Gatan – är ju däremot en välkänd historisk kändis i vår kommun. Ingvar berättade, som alltid lättsamt och intresseväckande, om” sina gubbar ”.

Vid kaffet kunde flera nya medlemmar hälsas välkomna. Birgitta J. informerade och kunde bland annat berätta om lediga platser till kommande resor. Undertecknad, som på grund av flytt lämnar föreningen, avtackades för mångårigt arbete i föreningsstyrelsen.

Text Birgitta Olofsson, Bild Birgitta & Roy Hansson