Vi var 30 personer från Aktiva Seniorer som träffades på Frejas väg 13 i Kungsbacka.                                                                  Vi hade gott att äta och dricka samt lite underhållning från medlemmarna och ett quiss som Britt Madsen hade satt ihop.

Bilder Roy Hansson