Temat för novembers månadsmöte var ”Bondepraktikan” vilket föredragshållare Arne Ahlqvist pratade om.

Bondepraktikan är en folkbok som med utgångspunkt i traditioner utvecklats till en slags handbok med råd och tips för bönder. Den första utgåvan, från Tyskland, är från tidigt 1500 tal, och den första svenska utgåvan utkom 1662.

I bondepraktikan kan man tex. läsa att om det är snö på Kyndelsmässodagen (2/2) så blir det en snar sommar, och om Ansgariusdagen (4/2) är regnfri så blir det ett vackert år.

Om det regnar den 27:e juli (Sjusovaredagen) så kommer det att regna i sju veckor enligt bondepraktikan.

Dessa visdomsord och många många fler berättade Arne om för oss drygt 60 åhörare som hade kommit till novembermötet.

Kaffe, smörgås, lottdragning och social samvaro var, som vanligt, väsentliga komponenter vid mötet.

Text och Bild Roy Hansson