I februarimötet deltog drygt 55 medlemmar. Attraktion var ett föredrag av Jessika och Hans-Olof från Swedbank som informerade om deras tjänster och framförallt om mobil Bank-ID och Swish. Man konstaterade snabbt att det är väldigt olika i åldersgrupperna.

En kontroll via Google gav följande svar:

Mobilt BankID används av 81 procent av den vuxna befolkningen, Swish av 75 procent. Bägge tjänsterna växer.

En stor majoritet bland de äldsta över 76 år använder varken Mobilt BankID eller Swish. Endast 23 respektive 18 procent gör det.

Vid fråga genom handuppräckning bland deltagarna såg man runt 90% av händerna i luften. Glädjande nog verkar de flesta oss vara ”Up to date”!

Föredragshållarna visade också några filmer med tips som kan hjälpa oss att slippa hamna i ”Skojarnas” klor.

I vanlig ordning serverades kaffe, jättegod smörgås ( idag från Restaurang Varla ) och kaka efter föredraget. Månadsmötet avslutades som sig bör med lottdragning där några lyckliga vinnare kunde vandra hemåt med något kluckande i väskan.

Text & bild: Olle Hansson