Den 10:e mars avhölls Aktiva Seniorers årsmöte. Över 70 glada seniorer var på plats i god tid före mötets början klockan 13:00.
Ordförande Christina Torildsdotter öppnade årsmötet och till mötesordförande föreslogs Björn Löfving och som mötessekreterare föreslogs Sonja Bergman. Båda valdes av en enhällig publik.
Björn tog ordförandeklubban och punkt efter punkt på agendan avpolletterades i rask takt.
Christina valdes ånyo som ordförande för föreningen.
Nya och omvalda styrelseledamöter blev Olle Hansson, Marie-Louise Hagman, Britt Madsen och Roy Hansson.
Birgitta Johansson, Nils-Åke Bergman, Börje Holmgren och Eva Olsson har ytterligare ett år kvar av sin mandatperiod varför dessa ej behövde väljas om.
Till revisor valdes Jan Ericsson och som ersättare valdes Marianne Jonsson. Elisabeth Linnér, Gunnar Elvind och Bo Åström valdes slutligen till valberedningen.
Eva Olsson presenterade det ekonomiska läget och revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket klubbades igenom.
Björn avslutade årsmötet och den mer lättsamma delen av dagens sammankomst kunde ta sin början.
Christina började med att hälsa två nya medlemmar, Ing-Marie Pettersson och Carina Grimberg, välkomna.
J J Da Silva med ett ursprung från Madeira, Portugal drog nu igång sin underhållning innehållande sång, göteborgsvitsar och en Quiz i musikens tecken.
Två lag hade lyckats skrapa ihop 15 poäng av 16 möjliga varvid utslagsfrågan fick avgöra vinnande lag. Lag ”Olle & flickorna” lyckades exakt ange höjden hos tornet på Liseberg (116 meter) och blev därmed vinnande lag.

Kaffe, smörgås och lottdragning avslutade mötet.

Text & bild: Roy Hansson